Sức mạnh kinh hoàng của tên lửa vác vai Verba

Tên lửa vác vai Verba có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly khoảng 6,5km và ở độ cao 4,5km.


Video: Sức mạnh kinh hoàng của tên lửa vác vai Verba:

Theo VietnamnetTV/YouTube

Bình luận(0)