Sự thật ăn dưa muối, cà muối bị ung thư?

Dưa, cà muối đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh không gây độc nhưng ăn dưa cà muối xổi và chứa trong vật dụng không đảm bảo hoàn toàn có thể gây ung thư.

Video: Ăn dưa muối, cà muối gây ung thư?:
Theo VTC16

Bình luận(0)