“Nữ quái” giở tiểu xảo, đánh cắp điện thoại bằng tập giấy trắng

Người phụ nữ vờ nói chuyện nhằm phân tán sự chú ý của nhân viên bán hàng, cùng lúc đó, dùng một tập giấy để dễ bề che giấu hành vi ăn cắp điện thoại.

Video: "Nữ quái" giở tiểu xảo, đánh cắp điện thoại bằng tập giấy trắng:
Theo Phong Linh/VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)