Những vụ cuồng loạn hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử loài người

Nhảy nhóm, cười tập thể… là những “dịch bệnh” bí ẩn từng xảy ra ở nhiều nơi trong lịch sử thế giới mà các nhà khoa học vẫn đang tìm cách lý giải.

Những vụ cuồng loạn hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử loài người


Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)