Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi

Theo sử sách Trung Quốc ghi lại, nữ nhân tên Vạn Trinh Nhi giữ một vai trò vô cùng phức tạp với vua Minh Hiến Tông. Nàng vừa là chị, là mẹ, là bạn, là nô tì, lại cũng là người tình.

Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi


Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)