Kỹ năng "danh bất hư truyền" của đặc công Việt Nam

Đặc công Việt Nam là lực lượng thực hiện các trận đánh ngay trong lòng địch, lợi dụng yếu tố bất ngờ để chiến thắng.

Video: Kỹ năng "danh bất hư truyền" của đặc công Việt Nam:
Theo QPVN

Bình luận(0)