Xem đặc công Việt Nam đột kích giải cứu con tin

Với tình huống nhóm khủng bố giam giữ con tin và đưa ra yêu sách, lực lượng đặc công với phương án tác chiến đa dạng đã giải cứu con tin an toàn.

Video đặc công Việt Nam đột kích giải cứu con tin:
Theo QĐND

Bình luận(0)