Lục Quân Việt Nam

Lục quân quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính cấu thành nên quân đội nhân dân Việt Nam chiếm 80% nhân lực, hình ảnh vũ khí sức mạnh của luc quân Việt Nam 2017

Hình ảnh đẹp trong tập luyện của các nữ chiến sĩ CSCĐ Việt Nam

Hình ảnh đẹp trong tập luyện của các nữ chiến sĩ CSCĐ Việt Nam

Tuy không có sức khỏe mạnh mẽ như các chiến sĩ nam, nhưng các nữ Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cũng không thiếu lòng quả cảm và đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự cho người dân.