Điều gì xảy ra khi đổ kim loại nung nóng vào băng lạnh?

(Kiến Thức) - Một trái bóng bằng niken được nung nóng đỏ rực lên rồi lần lượt được cho vào cột băng và nước lạnh. Chúng ta cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Video: Điều gì xảy ra khi đổ kim loại nung nóng vào băng lạnh?:

Hải Sơn (theo YouTube)

Bình luận(0)