Đầu năm đi lễ chùa thế nào cho đúng?

Đầu năm nên đi lễ chùa thế nào để vừa phù hợp với giáo lý nhà Phật, vừa cầu được bình an?

Video: Đầu năm đi lễ chùa thế nào cho đúng:
Theo VTC14

>> xem thêm

Bình luận(0)