“Đạo chích” 3 lần bẻ khóa lấy xe Harley-Davidson

Sau 3 lần lẻn vào bẻ khóa, cuối cùng tên trộm đã lấy được chiếc xe Harley-Davidson ngay trước camera an ninh ở Mỹ.

Nguồn Youtube

>> xem thêm

Bình luận(0)