Bio-Rad thừa nhận hối lộ quan chức Việt Nam

Công ty thiết bị và nghiên cứu y tế Mỹ Bio-Rad vừa thừa nhận hành vi hối lộ và nộp phạt 55 triệu USD.

Theo Bộ tư pháp Mỹ từ năm 2005 đến 2010, các công ty con của Bio-Rad ở châu Âu và châu Á đã hối lộ quan chức nước sở tại. Cách hối lộ là tạo ra các khoản thanh toán cho các công ty trung gian, có khi là công ty ma.
Theo tài liệu Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ, từ năm 2005 đến 2010 đại diện Việt Nam của hãng đã cho phép thực hiện hối lộ để thuận lợi trong kinh doanh. Việc bán hàng ở Việt Nam được thông qua một nhà phân phối, sau đó bán các sản phẩm của Bio-Rad với giá đầy đủ cho Việt Nam, hoa hồng được trích ra từ khoản lợi nhuận này.
Theo AP, tại Việt Nam và Thái Lan số tiền mà Bio-Rad bỏ ra để hối lộ nhằm đổi lấy các hợp đồng là 2,9 triệu USD.
Theo VTC1

Bình luận(0)