Toàn văn phát biểu Chủ tịch VUSTA tại Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022

"Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam luôn mang nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa KH&CN trở thành động lực, quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước".

Sáng 21/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (TP Hà Nội), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) long trọng tổ chức Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022.
Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022 của TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Kính thưa Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Kính thư đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy HCM.
Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương, các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, bộ ngành Trung ương, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
Kính thưa các nhà khoa học, các quý đại biểu, đặc biệt là 106 trí thức tiêu biểu dự Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022.
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy yếu thì thế nước yếu. Ngay từ khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói: “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài”.
Hiến pháp năm 2013 của nước ta đã hiến định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.
Học tập tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng người vừa hồng vừa chuyên, vừa có tài vừa có đức, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã khẳng định: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cáo năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.
Toan van phat bieu Chu tich VUSTA tai Le ton vinh tri thuc KH&CN tieu bieu nam 2022
 Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc. Ảnh: Trần Hải
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển của KH&CN của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quan điểm của Đảng ta về phát triển đất nước là “phải bằng và dựa và KH&CN”, “phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Theo đó, nhiệm vụ trao cho đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà là hết sức to lớn.
Từ khi ra đời vào ngày 29/7/1983 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là hạt nhân tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam trong nước và ngoài nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, ổn định tình hình tư tưởng chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh đất nước.
Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước từ 1,8 triệu trí thức năm 2015 đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức năm 2020, chiếm 32.5% đội ngũ trí thức cả nước, đã có 154 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 91 hội ngành toàn quốc, gần 600 tổ chức KH&CN trực thuộc.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, trí thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa KH&CN trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước, phát triển đất nước phải dựa và bằng KH&CN.
Trong thời đại Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức KH&CN của cách mạng Việt Nam một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu, phấn đấu liên tục và đã có nhiều cống hiến, phát huy sức mạnh đoàn kết trong liên minh công-nông-trí vì sự nghiệp của Đất nước, của Dân tộc và Nhân dân. Đảng và Nhà nước cũng chính vì vậy rất tin yêu đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà và đã có nhiều giải pháp, chính sách, có nhiều hình thức vinh danh họ, động viên họ để đội ngũ ngày càng cống hiến cho đất nước dân tộc nhiều hơn.
Hôm nay, đội ngũ trí thức KH&CN cả nước rất vinh dự và tự hào được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ 4 do Liên hiệp Hội tổ chức. Đây là sự quan tâm, nguồn động viên vô cùng to lớn của Đảng và Nhà nước, của cá nhân đồng chí Chủ tịch nước và các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Những việc làm này đã làm cho đội ngũ trí thức càng thêm tự hào mà có tự hào chính là để điểm tựa để đội ngũ trí thức ngày càng phấn đấu phụng sự nhiều hơn.
Với tinh thần đó, tôi xin trân trọng khai mạc Lễ tôn vinh Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2022.
Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương và các quý vị đại biểu.
Xin chúc mừng các nhà khoa học tiêu biểu được lựa chọn tôn vinh đợt này. Chúc lễ tôn vinh của chúng ta thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn”.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)