Thú vị vua Minh Mạng trổ tài cầu mưa

Thú vị vua Minh Mạng trổ tài cầu mưa

Với ông hoàng như Minh Mạng, việc cùng một lúc giảm bớt 100 cung nữ không phải là nhiều, nhưng coi đó là cách để cầu mưa thì quả xưa nay hiếm.