Vietracimex - Võ Nhật Thăng

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và clip về Vietracimex - Võ Nhật Thăng, sai phạm Vietracimex - Võ Nhật Thăng, ông Võ Nhật Thăng...

Ông Võ Nhật Thăng từng biến Vietracimex thành “của riêng” như thế nào?

Ông Võ Nhật Thăng từng biến Vietracimex thành “của riêng” như thế nào?

Tổng Công ty Vietracimex từng là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (trực thuộc Bộ GTVT). Sau khi cổ phần hóa, ông Võ Nhật Thăng thâu tóm 93,37% cổ phần, lập rất nhiều công ty con, Song Vietracimex của ông bị kết luận "dính" nhiều sai phạm.