TRỘM CẮP TÀI SẢN 2020

Cập nhật tất cả những thông tin về tình hình an ninh trật tự, TRỘM CẮP TÀI SẢN 2020...

Đi làm về, người nông dân phát hiện túi đựng vàng cất trong tủ nhựa bị mất trộm

Đi làm về, người nông dân phát hiện túi đựng vàng cất trong tủ nhựa bị mất trộm

Đi làm về nhà, người nông dân tá hỏa khi phát hiện chiếc túi đựng 22 chỉ vàng 24K cùng 13,7 triệu đồng cất trong tủ nhựa đựng quần áo đã bị kẻ gian phá khóa lấy sạch.