TPCN Hoạt Cốt Vương quảng cáo như thuốc

Cục ATTP từng xử phạt Bảo Sinh Đường 100 triệu đồng do vi phạm quảng cáo TPBVSK Hoạt Cốt Vương. Tuy nhiên, công ty này vẫn ngang nhiên coi thường luật pháp, tiếp tục các hành vi vi phạm quảng cáo Hoạt Cốt Vương như thuốc. TPCN Hoạt Cốt Vương, TPBVSK Hoạt Cốt Vương, Bảo Sinh Đường. 

Hoạt Cốt Vương quảng cáo như thuốc: Phải “nổ” mới bán được hàng?

Hoạt Cốt Vương quảng cáo như thuốc: Phải “nổ” mới bán được hàng?

Cục ATTP từng xử phạt Bảo Sinh Đường 100 triệu đồng do vi phạm quảng cáo TPBVSK Hoạt Cốt Vương. Tuy nhiên, công ty này vẫn ngang nhiên coi thường luật pháp, tiếp tục các hành vi vi phạm quảng cáo TPCN như thuốc.