Tình hình Biển Đông

Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông, trách nhiệm và vai trò của ASEAN trong việc xử lý vấn đề Biển Đông

Bộ Quốc Phòng nêu ý kiến về việc xem xét khởi kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Bộ Quốc Phòng nêu ý kiến về việc xem xét khởi kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

(Kiến Thức) - Nói về việc xem xét giải pháp khởi kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, Bộ Quốc phòng nêu rõ, việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, lâu dài.