Tình hình Biển Đông

Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông, trách nhiệm và vai trò của ASEAN trong việc xử lý vấn đề Biển Đông

Ý đồ của Trung Quốc khi tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục

Ý đồ của Trung Quốc khi tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục

Sau một thời gian dài thực hiện chiến lược “náu mình chờ thời, quyết không đi đầu, không gây xung đột”, Trung Quốc đã bộc lộ rõ tư tưởng nước lớn, khi liên tiếp tăng ngân sách quốc phòng, hiện đại hóa quân đội.

Anh sẽ cử tàu sân bay tới Biển Đông?

Anh sẽ cử tàu sân bay tới Biển Đông?

Bộ Quốc phòng Anh đã được yêu cầu cử tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đối đầu với Trung Quốc trong bối cảnh các căng thẳng ở Biển Đông có nguy cơ bùng phát thành bạo lực, báo Daily...