Thực phẩm chứa chất cấm

Thông tin mới và cập nhật nhất về Thực phẩm chứa chất cấm. Các thực phẩm chứa chất cấm ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng như thế nào? Các nhãn hàng thực phẩm nào chứ chất cấm? Làm cách nào để loại bỏ thực phẩm chứa chất cấm khỏi cuộc sống hàng ngày?

Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm nước ngoài chứa chất cấm

Bộ Y tế cảnh báo 7 thực phẩm nước ngoài chứa chất cấm

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, vừa đưa ra thông tin cảnh báo từ Singapore và Brunei về 7 sản phẩm thực phẩm của các nước này có chứa chất cấm.