Saigon Metro Park

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video bảo vệ Saigon Metro Park đánh người dã man. Bảo vệ Saigon Metro Park đánh người đã bị công an bắt giữ sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường hành hung nhà thơ. Chủ đầu tư Saigon Metro Park là ai.