Quan lộ thần tốc ở Việt Nam

Cập nhật nhanh nhất thông tin quan lộ thần tốc ở Việt Nam trong năm 2018. Đã có bao nhiêu vụ việc quan lộ thần tốc bị phát hiện ở nước ta trong những năm qua. Việc xử lý các trường hợp bổ nhiệm thần tốc diễn ra như thế nào.

Ban chỉ đạo 389 nói gì về Phó Chánh văn phòng 34 tuổi Vũ Hùng Sơn?

Ban chỉ đạo 389 nói gì về Phó Chánh văn phòng 34 tuổi Vũ Hùng Sơn?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho rằng việc bổ nhiệm ông Vũ Hùng Sơn là theo đúng quy định, đơn vị chưa nhận được bất kỳ đơn thư, ý kiến gì đối với cá nhân được biệt phái.