Quan lộ thần tốc ở Việt Nam

Cập nhật nhanh nhất thông tin quan lộ thần tốc ở Việt Nam trong năm 2018. Đã có bao nhiêu vụ việc quan lộ thần tốc bị phát hiện ở nước ta trong những năm qua. Việc xử lý các trường hợp bổ nhiệm thần tốc diễn ra như thế nào.

Bình Định: Đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm "siêu tốc" PGĐ sở 28 tuổi

Bình Định: Đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm "siêu tốc" PGĐ sở 28 tuổi

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định hôm nay họp xem xét, chỉ đạo xử lý sai phạm trong hồ sơ đảng và quá trình bổ nhiệm đối với Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Đức Hoàng.