Quần Đảo Senkaku

Quần đảo Senkaku tranh chấp chủ quyền Nhật Bản Trung Quốc, cập nhật thông tin online nhanh nhất năm 2015