PHƯƠNG HẰNG

Cập nhật những thông tin mới nhất về bà chủ khu du lịch Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng.

Đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng

Đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng

Nhà chức trách bảo lưu quan điểm và tiếp tục đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm. Hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm.