Phản đối Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông

Cập nhật thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về việc Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông. Lật lại hồ sơ tư liệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam.