Phản đối Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông

Cập nhật thông tin nhanh nhất, chính xác nhất về việc Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông. Lật lại hồ sơ tư liệu khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Phát hiện âm mưu mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

Phát hiện âm mưu mới của Trung Quốc ở Hoàng Sa

Trung Quốc thay đổi từ ngữ dùng trong quy định hàng hải, xem mạch đường biển giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) là khu vực “bờ biển” thay vì “ngoài khơi”.