Nhà máy nước sạch sông Đuống

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video Nhà máy nước sạch sông Đuống, Nhà máy nước sạch sông Đuống bán nước giá cao, shark Liên...

C03 yêu cầu Sở KH&ĐT Hà Nội cung cấp hồ sơ vụ Sông Đuống

C03 yêu cầu Sở KH&ĐT Hà Nội cung cấp hồ sơ vụ Sông Đuống

Sở KH&ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được văn bản của C03 yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu về quy hoạch cấp nước của TP Hà Nội, trong đó có dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống…

HĐND Hà Nội bác bù 200 tỷ mua nước sông Đuống

HĐND Hà Nội bác bù 200 tỷ mua nước sông Đuống

HĐND TP. Hà Nội đã không chấp thuận đề xuất lấy tiền ngân sách của thành phố bù tiền chênh vì phải mua nước giá cao của Nhà máy nước mặt sông Đuống vì không đủ các yếu tố theo quy...