Người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ Người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, vì sao Người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, bãi rác Nam Sơn...