MC Thanh Bạch

MC Thanh Bạch - MC Thanh Bạch làm đám cưới với bà chủ Thúy Nga Paris với mục đích từ thiện tạo nên những phản ứng trái chiều trong dư luận.