Mặt trái của công nghệ

Nhận diện mặt trái của công nghệ, hệ quả từ mặt trái của công nghệ, cách ứng phó với mặt trái của công nghệ.

Góc tối không tưởng ở thung lũng Silicon

Góc tối không tưởng ở thung lũng Silicon

Đằng sau bộ mặt hào nhoáng như lương cao, thưởng lớn, chăm sóc sức khỏe và du lịch khắp thế giới thì các kỹ sư ở thung lũng Silicon vẫn tồn tại nhiều vấn đề.