Mặt trái của công nghệ

Nhận diện mặt trái của công nghệ, hệ quả từ mặt trái của công nghệ, cách ứng phó với mặt trái của công nghệ.

70% phụ nữ là nạn nhân của tấn công mạng

70% phụ nữ là nạn nhân của tấn công mạng

Các nghiên cứu của Kaspersky cho thấy 70% phụ nữ là nạn nhân của tấn công mạng cũng từng trải qua ít nhất một hình thức bạo hành thể xác hoặc/và tinh thần từ đối tác.

Zalo không muốn là mạng xã hội?

Zalo không muốn là mạng xã hội?

Năm 2018 Zalo đã bị phạt vì không có giấy phép mạng xã hội, nhưng đến nay, VNG vẫn "chưa buồn" xin giấy phép mạng xã hội cho Zalo.