Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video về Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, nhân sự Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, diễn biến Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV...

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm: Khẳng định tư duy đổi mới hướng đến khách hàng sử dụng điện

Công ty Điện lực Hoàn Kiếm: Khẳng định tư duy đổi mới hướng đến khách hàng sử dụng điện

Là một trong những đơn vị tiêu biểu trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm có nhiệm vụ đảm bảo vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế và đời sống nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm với xấp xỉ 50.000 khách hàng sử dụng điện.