Đề nghị công khai bản kê tài sản cán bộ, đảng viên

TP - Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa gửi Quốc hội báo cáo kết quả giám sát từ sau kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9. Trong đó có nội dung giám sát về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại Hà Giang và Đà Nẵng.

De nghi cong khai ban ke tai san can bo, dang vien
 
Tại Hà Giang, đoàn giám sát cho rằng, việc thi hành kỷ luật cán bộ một số trường hợp còn nhẹ, chưa kịp thời, nhất là đối với những trường hợp có liên quan đến vụ việc nâng điểm trong kỳ thi THPT năm 2018 với hình thức khiển trách. Bên cạnh đó, những cán bộ có trách nhiệm liên quan đến việc bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn chưa được xem xét xử lý triệt để; quyết định kỷ luật cán bộ, đảng viên không có nội dung yêu cầu cơ quan quản lý công chức, viên chức xử lý kỷ luật về hành chính; có quyết định kỷ luật đóng dấu "Mật".
Tại Đà Nẵng, theo Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, việc thực hiện Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng còn gặp khó khăn, vướng mắc trong một số quy định, do vậy kết quả chưa rõ ràng; việc xác định nội dung, phương pháp giám sát còn lúng túng; chất lượng giám sát có lúc chưa cao; việc giải quyết kiến nghị của một số ngành, chính quyền địa phương còn chậm…
Sau giám sát, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã có văn bản kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, một số cơ quan của trung ương và địa phương. Trong đó, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu Chính phủ bổ sung nội dung công khai bản kê khai tài sản hàng năm của cán bộ, đảng viên. Qua đó, bản kê khai này phải được gửi đến Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố và niêm yết tại nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, tổ dân phố để người dân giám sát.
Theo Thành Nam/ Tiền PHong

>> xem thêm

Bình luận(0)