Hoàng Anh Gia Lai lỗ nặng

Cập nhật thông tin mới nhất về việc Hoàng Anh Gia Lai lỗ nặng; số liệu về lợi nhuận của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng như chiến lược phát triển của bầu Đức.