Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh

Phương Khánh xuất sắc đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018. Thông tin, hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh. Phương Khánh thế nào sau đăng quang Miss Earth.