Hiếu Hiền

Diễn viên Hiếu Hiền - trong phim Tết 2016 Lộc Phát, Hiếu Hiền mang con gái mới sinh được 6 giờ quay phim. Hình ảnh độc của con gái Hiếu Hiền.