Động Đất Ở Nhật Bản

Cập nhật thông tin, hình ảnh động đất ở Nhật Bản. Người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật bản, ở nơi xảy ra động đất thế nào?