Cung Điện Trong Tử Cấm Thành Huế

Kiến trúc cung điện trong Tử Cấm Thành Huế là kiến trúc gì? Cung Điện Thái Hòa của triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam có gì đặc biệt? Cận cảnh các cung điện trong tử cấm thành.