Cung Điện Trong Tử Cấm Thành Huế

Kiến trúc cung điện trong Tử Cấm Thành Huế là kiến trúc gì? Cung Điện Thái Hòa của triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam có gì đặc biệt? Cận cảnh các cung điện trong tử cấm thành.

Xuất thân đặc biệt của cung phi triều Nguyễn

Xuất thân đặc biệt của cung phi triều Nguyễn

Cung phi là một bộ phận không thể thiếu trong các cung đình xưa. Với triều Nguyễn, xuất thân cung phi cơ bản phân vào hai loại, một là con nhà quan viên, thứ đến là từ nhà bình dân.