Cụ Rùa Hồ Gươm

Thông tin chính xác, đầy đủ, phong phú về Cụ Rùa Hồ Gươm, tìm hiểu những góc nhìn lịch sử độc đáo về Cụ Rùa ở Hồ Gươm.

Khu vực Hồ Gươm sẽ được cải tạo ra sao?

Khu vực Hồ Gươm sẽ được cải tạo ra sao?

Chủ trương cải tạo, chỉnh trang tổng thể khu vực Hồ Gươm vừa được thành phố Hà Nội thông qua bao gồm nâng cấp hè, đường dạo, vườn hoa, chiếu sáng, cảnh quan.

Lai lịch ít biết về cụ Rùa Hồ Gươm

Lai lịch ít biết về cụ Rùa Hồ Gươm

Cụ Rùa Hồ Gươm bao nhiêu tuổi? Cụ có phải gốc tích ở đó hay được mang từ nơi khác đến? Đó là những điều nhiều người đang đặt câu hỏi.