Công nghệ tiên tiến

Thông tin cập nhật về các thành tựu công nghệ đáng chú ý.

Tích hợp "thẻ xanh" COVID-19 vào căn cước công dân

Tích hợp "thẻ xanh" COVID-19 vào căn cước công dân

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thẻ CCCD gắn chip phục vụ nhân dân thực hiện các thủ tục, giao dịch...