Công Chức

Những vấn đề quy chế và đối tượng tham gia thi công chức được cập nhật online nhanh nhất 2015

Quan chức sống như... đế vương!

Quan chức sống như... đế vương!

"Một bộ phận quan chức có mức sống khiến người dân phải đặt câu hỏi: Tiền họ lấy ở đâu ra mà mua được nhà to, ô tô riêng, cho con du học?"

Đừng tưởng thi tuyển đã là tốt!

Đừng tưởng thi tuyển đã là tốt!

“Với tình hình thi tuyển công chức như ở ta hiện nay thì khó có thể tin vào kết quả ấy được”, GS Bùi Văn Nhơn nhận định

Ai cũng đua nhau “xà xẻo“

Ai cũng đua nhau “xà xẻo“

"Kê khai tài sản mang đầy tính hình thức. Kê khai xong thì cất vào ngăn kéo", nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương chia sẻ.