Công Chức

Những vấn đề quy chế và đối tượng tham gia thi công chức được cập nhật online nhanh nhất 2015

141 lãnh đạo, quản lý Tổng cục Thuế thiếu điều kiện vào chức vụ hiện có

141 lãnh đạo, quản lý Tổng cục Thuế thiếu điều kiện vào chức vụ hiện có

Qua kiểm tra còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Diệt tiêu cực để tạo dựng niềm tin

Diệt tiêu cực để tạo dựng niềm tin

(Kiến Thức) - GS Bùi Văn Nhơn cho rằng, dễ có tiêu cực trong việc thi tuyển công chức ở Bộ Công thương, cần làm rõ để tạo dựng lòng tin trong người dân...".

Quyết liệt để loại bỏ công chức yếu

Quyết liệt để loại bỏ công chức yếu

(Kiến Thức) - Để loại bỏ đúng công chức yếu kém, các cấp có thẩm quyền phải không để "quan hệ", "tiền tệ", "hậu duệ" chi phối thì mới có thể làm được.