Công Chức

Những vấn đề quy chế và đối tượng tham gia thi công chức được cập nhật online nhanh nhất 2015

Diệt tiêu cực để tạo dựng niềm tin

Diệt tiêu cực để tạo dựng niềm tin

GS Bùi Văn Nhơn cho rằng, dễ có tiêu cực trong việc thi tuyển công chức ở Bộ Công thương, cần làm rõ để tạo dựng lòng tin trong người dân...".

Quyết liệt để loại bỏ công chức yếu

Quyết liệt để loại bỏ công chức yếu

Để loại bỏ đúng công chức yếu kém, các cấp có thẩm quyền phải không để "quan hệ", "tiền tệ", "hậu duệ" chi phối thì mới có thể làm được.