Chủ Thẻ Vietcombank Mất Tiền Oan

Cập nhật những thông tin liên quan đến vụ việc chủ thẻ Vietcombank mất tiền oan. Nguyên nhân khách hàng Vietcombank bỗng dưng bị mất tiền? Hệ thống bảo mật Vietcombank vẫn lạc hậu?