Chiến tranh Việt Nam

Những bài viết, chùm ảnh sâu sắc, cảm động về chiến tranh Việt Nam. Những kỳ ức đau thương mà hào hùng trong chien tranh Viet Nam, những chiến công lừng lẫy, những bức ảnh giá trị về thời chiến.

Oai hùng chiến thắng Đường 9-Khe Sanh nửa thế kỷ nhìn lại

Oai hùng chiến thắng Đường 9-Khe Sanh nửa thế kỷ nhìn lại

(Kiến Thức) - Thắng lợi của chiến dịch Đường 9-Khe Sanh góp phần tạo nên yếu tố bất ngờ và điều kiện thuận lợi cho quân và dân ta trên toàn chiến trường miền Nam, tiến hành thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.