Chiến tranh Việt Nam

Những bài viết, chùm ảnh sâu sắc, cảm động về chiến tranh Việt Nam. Những kỳ ức đau thương mà hào hùng trong chien tranh Viet Nam, những chiến công lừng lẫy, những bức ảnh giá trị về thời chiến.

Biệt động Sài Gòn với trận đánh khiến đại sứ quán Mỹ phải chuyển nhà

Biệt động Sài Gòn với trận đánh khiến đại sứ quán Mỹ phải chuyển nhà

Năm 1965, đặc công biệt động Sài Gòn thực hiện trận đánh "kinh thiên động địa", làm rung chuyển tòa Đại sứ Mỹ được bảo mật bậc nhất Đông Dương thời bấy giờ.