BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Thông tin mới và cập nhật nhất về tình hình BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn là ai?

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn là ai?

Ông Nguyễn Quốc Đoàn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bến Tre có nữ Chủ tịch HĐND

Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bến Tre có nữ Chủ tịch HĐND

Ngày 29/6, 3 tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bến Tre đã bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND. Theo đó, cả 3 tỉnh này đều có Chủ tịch HĐND là nữ lần lượt là bà Lê Thị Thu Hồng, Hoàng...

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa là ai?

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa là ai?

Với số phiếu tuyệt đối (51/51 đại biểu có mặt), ông Nguyễn Khắc Toàn Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII.