BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Thông tin mới và cập nhật nhất về tình hình BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP.

Chân dung 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chân dung 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Sáng 23/6, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã bỏ phiếu đồng ý với tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố, bầu 6 người giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 -...

Cao Bằng công bố kết quả bầu cử

Cao Bằng công bố kết quả bầu cử

Mới đây, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.