BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Thông tin mới và cập nhật nhất về tình hình BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP.

Xem xét xóa tên 1 ứng viên ĐBQH tại Hà Nội

Xem xét xóa tên 1 ứng viên ĐBQH tại Hà Nội

Ông Nguyễn Thế Anh (Kiên Giang) đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đồng ý rút tên khỏi danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đồng thời HĐBCQG đang làm quy trình xóa...

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

Căn cứ đề nghị của Ủy ban bầu cử các địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ phiếu của 12 tỉnh, thành phố gồm: thành phố Hải Phòng, Cần Thơ và các tỉnh...