70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến

Thông tin nhân vật giá trị, chính xác về sự kiện 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946-19/12/2016.

Chứng nhân cuộc Toàn quốc kháng chiến ở Huế

Chứng nhân cuộc Toàn quốc kháng chiến ở Huế

(Kiến Thức) - Với tuổi đời hơn 100 năm, cầu Trường Tiền gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của cố đô Huế, trong đó có cuộc Toàn quốc kháng chiến năm 1946-1947.