Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý tỉnh Phú Thọ

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý của Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) và đáp án cho các bạn HS tham khảo. 
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lý trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly tinh Phu Tho
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly tinh Phu Tho-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly tinh Phu Tho-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly tinh Phu Tho-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly tinh Phu Tho-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly tinh Phu Tho-Hinh-6
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly tinh Phu Tho-Hinh-7
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly tinh Phu Tho-Hinh-8
 

De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly tinh Phu Tho-Hinh-9
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì.
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Vat Ly tinh Phu Tho-Hinh-10
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT Công Nghiệp Việt Trì. 

>> xem thêm

Bình luận(0)