Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Lý chuyên KHTN và đáp án

(Kiến Thức) - Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật lý (lần 4) của Trường THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên (HN) và đáp án, mời các bạn tham khảo.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý (lần 4) của Trường THPT chuyên Khoa Học Tự Nhiên (HN) và đáp án cho thầy cô và các bạn HS tham khảo. 
Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.
Mã đề thi: 357 
Dưới đây là nguyên văn đề thi thử môn Vật Lý trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an-Hinh-6
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an-Hinh-7
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an-Hinh-8
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an-Hinh-9
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an-Hinh-10
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an-Hinh-11
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật Lý Trường THPT chuyên KHTN (HN) lần 4. 
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Vật lý trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Ly chuyen KHTN va dap an-Hinh-12
Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Vật lý Trường THPT chuyên KHTN (HN) lần 4. 

>> xem thêm

Bình luận(0)