Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học THPT Lương Ngọc Quyến

(Kiến Thức) - Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học THPT Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) và đáp án.

Kiến Thức giới thiệu Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học THPT Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) cho các bạn HS tham khảo. 
Dưới đây là đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học trên: 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Luong Ngoc Quyen
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Luong Ngoc Quyen-Hinh-2
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Luong Ngoc Quyen-Hinh-3
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Luong Ngoc Quyen-Hinh-4
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Luong Ngoc Quyen-Hinh-5
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Luong Ngoc Quyen-Hinh-6
 
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Luong Ngoc Quyen-Hinh-7
 Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT Lương Ngọc Quyến.
Sau đây là đáp án đề thi thử môn Sinh học trên:
De thi thu THPT quoc gia 2015 mon Sinh hoc THPT Luong Ngoc Quyen-Hinh-8
 Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Sinh học Trường THPT Lương Ngọc Quyến.

>> xem thêm

Bình luận(0)