Vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Quỳnh Anh: Ai bị xem xét kỷ luật?

(Kiến Thức) - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sáng nay sẽ họp bàn, đưa ra hình thức xử lý kỷ luật liên quan tới vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh. 

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc bổ nhiệm "thần tốc" bà Trần Vũ Quỳnh Anh, vào vị trí trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 29/9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ họp sơ kết 9 tháng đầu năm, trong đó có việc họp, bỏ phiếu đưa ra hình thức xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của Sở Xây dựng giai đoạn 2010-2015.
Kiến Thức xin điểm lại một số thông tin liên quan vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt thời gian dài.
BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sáng nay đã họp bàn, đưa ra hình thức xử lý kỷ luật liên quan tới vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Tập thể, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này? 
Bổ nhiệm "thần tốc" nhưng sai quy định
Trong suốt thời gian dài, dư luận xôn xao bàn luận về khối tài sản "khủng" và quan lộ “thần tốc” của bà Trần Vũ Quỳnh Anh - nguyên cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá. Đến mức sau đó, ngày 20/9/2016, bà Trần Vũ Quỳnh Anh có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện.
Ngày 30/3, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa có thông báo số 197/VP-THKH về kết quả Thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ 2010 – 2015, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm trong việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh.
Đáng chú ý trong đó, thanh tra chỉ rõ trách nhiệm trong việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh trực tiếp là Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn 2010-2015, ông Ngô Văn Tuấn. Hiện ông Ngô Văn Tuấn đang giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, ngày 18/4/2014, Giám đốc Sở Xây dựng khi đó là ông Ngô Văn Tuấn đã ban hành quyết định số 1634/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản. Ngày 7/11/2014, ông Ngô Văn Tuấn tiếp tục ký, ban hành quyết định 6216/QĐ-SXD bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh - Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản giữ chức vụ Trưởng phòng Phó trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.
UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ: "Việc Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khi chưa đủ các tiêu chuẩn: “Thời gian công tác ở lĩnh vực mình phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ ba năm trở lên”; “có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước”, là không đúng quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều 4, Quyết định số 1138/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002, của UBND tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo".
Ngoài ra, thông báo trên cũng nêu cụ thể: “Việc Giám đốc Sở Xây dựng chưa báo cáo Sở Nội vụ là không đúng theo quy định tại Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh; không thông báo công khai cho cán bộ, công chức trong cơ quan biết là không đúng với Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015, của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính”.
Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn 2010 đến 2015 phải chịu trách nhiệm
Về xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015 và trong việc quản lý cán bộ năm 2016, thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ:
“Các thiếu sót, vi phạm trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng thuộc trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc Sở giai đoạn từ ngày 11/10/2010 - 07/12/2015; Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng thời kỳ 2010 - 2015, chịu trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm có liên quan; Trách nhiệm tham mưu trực tiếp thuộc về ông Chánh văn phòng Sở Xây dựng thời kỳ 2010-2015 và của các cán bộ, công chức có liên quan; Việc chưa báo cáo về Sở Nội vụ và không công khai việc cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh thôi việc từ ngày 23/9/2016 thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng hiện nay; Việc giao hồ sơ công chức (hồ sơ gốc) cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh khi có quyết định thôi việc thuộc trách nhiệm của GĐ Sở Xây dựng và Chánh văn phòng Sở Xây dựng. Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có một phần trách nhiệm, do đã không thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm, kịp thời các thiếu sót, vi phạm xảy ra tại Sở Xây dựng”.
Về xử lý sai phạm đối với tập thể và cá nhân trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015: Căn cứ các sai phạm trên, ngày 29/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 476-CV/TU giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng theo kết luận của Thanh tra tỉnh, trên cơ sở đó kiến nghị hình thức kỷ luật nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.
Thông báo về kết quả kiểm tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho thấy, sau khi tốt nghiệp cử nhân tin học (hệ tại chức), đầu năm 2011, bà Trần Vũ Quỳnh Anh được nhận vào làm hợp đồng tại Trung tâm Kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng Thanh Hóa không qua thi tuyển.
Năm 2012, bà Quỳnh Anh được điều về Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản của sở này và đến tháng 4/2015 được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng. Chỉ 6 tháng sau, bà Quỳnh Anh được bổ nhiệm làm trưởng phòng.
Năm 2014, bà Quỳnh Anh cũng được đưa vào quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn 2015-2020.
Đến ngày 20/9/2016, bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã có đơn gửi Giám đốc Sở Xây dựng xin thôi việc tự nguyện. Ngày 23/9/2016, Giám đốc Sở Xây dựng đã ban hành quyết định số 5406/QĐ-SXD cho thôi việc đối với bà Quỳnh Anh.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)